HÀN HƠI GIÓ ĐÁ CHO ỐNG ĐỒNG

Khi Hàn hơi gió đá cho ống đồng cần có các dụng cụ sau:  Bộ hàn gió đá (Oxy-Gas/Acetylen), chi tiết gồm có  Bình Oxy Bình ... Read more »