LIÊN HỆ

SAIGON INDUSTRIAL GAS CO.,LTD
Địa chỉ: Số 325/6 Đường HT13, Phường Hiệp Thành, Quận 12
Điện Thoại: (028) 66806323 –   0989 426 726
Email: khicongnghiepviet@gmail.com