KHÍ HÀN TIG KHÍ HÀN MIG

Trong công nghệ chế tạo cơ khí,có nhiều phương pháp hàn khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là  phương pháp hàn TIG,hàn MIG,hàn gió đá,…bởi chi phí thấp ,cho mối hàn đẹp ,chất lượng cao. Hàn MIG (Gas Metal ARC ... Read more »

.