LIÊN HỆ

SAIGON INDUSTRIAL GAS CO.,LTD
Địa chỉ: 349 Trần Thị Cờ, Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (028) 66806323 –   0989 426 726
Email: khicongnghiepviet@gmail.com