ĐỒNG HỒ ACETYLEN / GAS TANAKA

Tên sản phẩm: ĐỒNG HỒ ACETYLEN / GAS TANAKA

Xuất xứ: TANAKA – Nhật Bản

 

ta